In de jaren ’70 en ’80 van vorige eeuw kenden dorpskranten over heel Vlaanderen heel wat succes. De eerste Melseelse dorpskrant verscheen op 1 april 1983. De dorpskrant kreeg de naam ‘Bombardon’ en ontsproot uit een idee van Frans Hennissen, babbelend aan de toog in jeugdhuis Djem. Een abonnement kostte de beginjaren 100 BF voor zes nummers. Een los nummer kostte 20 BF. Een honderdtal mensen abonneerden zich.


Van de vele dorpskranten in Vlaanderen blijven er momenteel slechts enkele over; waaronder de Melseelse dorpskrant. In het voorwoord bij het eerste nummer lezen we het volgende: “ Bombardon (met hoofdletter) wil voor Melsele worden wat de bombardon (met kleine letter) is voor een fanfare. Dat wil zeggen: onmisbaar vanwege de diepe grondtoon.. De hartslag van ons dorp moet voelbaar en hoorbaar zijn in Bombardon.”


Het eerste nummer konden we verspreiden dank zij de steun van het dorpsfeest. Verder lezen we: “Dit tweemaandelijks tijdschrift wil en spiegel zijn voor het karakter van Melsele en de mensen die er wonen….” Het initiatief voor dit krantje vond zijn oorsprong in de derde-wereldbeweging in Melsele . Daarom blijft er ook aandacht voor de ‘grotere’ wereld. De filosofie van Bombardon is er een van respect voor elke mens, wat ook zijn overtuiging, geaardheid, geloof en afkomst is.