Contacteer ons

Reacties op artikels, fijne foto’s, nieuwe ideeën, aan te kondigen evenementen (ruim op voorhand), meldingen van overlijdens of uitzonderlijke jubilea?

Vul het formulier in of mail naar bombardonmelsele@yahoo.com

Geschiedenis en filosofie

In de jaren ’70 en ’80 van vorige eeuw kenden dorpskranten in Vlaanderen heel wat succes. De eerste Melseelse dorpskrant verscheen op 1 april 1983. De dorpskrant kreeg de naam ‘Bombardon’. Die naam ontsproot uit een idee van Frans Hennissen, babbelend aan de toog in jeugdhuis Djem.

In het voorwoord bij het eerste nummer lezen we het volgende: “Bombardon (met hoofdletter) wil voor Melsele worden wat de bombardon (met kleine letter) is voor een fanfare. Dat wil zeggen: onmisbaar vanwege de diepe grondtoon.. De hartslag van ons dorp moet voelbaar en hoorbaar zijn in Bombardon.”(..) “Dit tweemaandelijks tijdschrift wil en spiegel zijn voor het karakter van Melsele en de mensen die er wonen”.

Het eerste nummer werd verspreid dankzij de steun van het dorpsfeest. Het initiatief voor dit krantje vond zijn oorsprong in de derde-wereldbeweging in Melsele. Daarom blijft er ook aandacht voor de ‘grotere’ wereld. De filosofie van Bombardon is er een van respect voor elke mens, wat ook zijn overtuiging, geaardheid, geloof of afkomst is.

Redactie: Wie zijn we?

Sidon De Coninck en Cecile Hennissen (eindredactie), Patrick Maes, Bram Massar, Anne Ryckaert, Magda Suy, Mireille Van der Meiren, Filip Van Duysen

Lay-out: Sidon De Coninck

Foto’s: Patrick Maes, Mar en Rudi Maes-Van Esbroeck, Frans Hennissen, Anne Ryckaert, Mireille Van der Meiren, Filip Van Duysen, Maria Schippers

Andere medewerkers: ………

Abonnementen en verdeling: Erik Meul

Webmaster: Wouter Van de Wille

V.u.: Cecile Hennissen, Kalishoekstraat 177, 9120 Melsele

Foto van de redactie: